ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Новини и Събития

Приключи дейността си ателие "Светът, пресътворен в боички и форми" по проект "ТВОЯТ ЧАС" - ЦСОП - Пазарджик

Приключи дейността си ателие "Светът, пресътворен в боички и форми" по проект "ТВОЯТ ЧАС"

Успешно, с много позитивни емоции, с награждаване и раздаване на грамоти приключи дейността си ателие "Светът, пресътворен в боички и форми" по проект "ТВОЯТ ЧАС" с ръководител - старши учител Стефка ...