ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Нашата специална стая за релакс и терапия