ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Куклотерапия в Помощно училище "Иван Вазов" - статия във вестник "Знаме"