ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Забавления - интересни линкове

http://www.deteto.info/pages/HIDDENFRAMES.HTML?f
rame=http://www.deteto.info/pages/nachalni_uchilishta.htm
 - игри

http://www.deteto.info/pages/HIDDENFRAMES.HTML?frame=
http://www.deteto.info/pages/nachalni_uchilishta.htm
 - картинки за оцветяване

http://w1.ohoboho.com/pics.php?cat_id=1&cats_type= - картинки с животни

http://www.bulcards.com/cat/bg/29/1 - смешни животни

http://bgvet.hit.bg/jokes/cartoons/cartoons3.html - весели картинки с домашни любимци