ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Бюджет и отчет

Прикачени документи

Отчет изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.
Бюджет 2024г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.
Отчет 3-то тримесечие - 2023г.
Бюджет 2023г.
Отчет 2-ро тримесечие - 2023г.
Отчет 1-во тримесечие - 2023г.
Изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
Изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.09.2022г.
Отчет второ тримесечие на календарната 2022г.
Отчет първо тримесечие на календарната 2022г.
Бюджет 2022г.
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 31.12.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 30.09.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 30.06.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 31.03.2021г. по параграфи и подпараграфи
Бюджет 2021г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2020г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2020г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2020г.
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП- гр. Пазарджик към 31. 03. 2020г.
Бюджет 2020г.