ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа

Бюджет и отчет

Прикачени документи

Изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.
Изпълнение на бюджета на ЦСОП към 30.09.2022г.
Отчет второ тримесечие на календарната 2022г.
Отчет първо тримесечие на календарната 2022г.
Бюджет 2022г.
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 31.12.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 30.09.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 30.06.2021г. по параграфи и подпараграфи
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП гр. Пазарджик към 31.03.2021г. по параграфи и подпараграфи
Бюджет 2021г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2020г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2020г.
Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2020г.
Информация за изпълнението на бюджета на ЦСОП- гр. Пазарджик към 31. 03. 2020г.
Бюджет 2020г.