ЦСОП - Пазарджик
Център за специална образователна подкрепа