ЦСОП - Пазарджик

Център за специална образователна подкрепа

ЦСОП - гр. Пазарджик е специализиран център за обучение на деца със специални образователни потребности. В него се обучават ученици в групи с малко на брой деца от първи до дванадесети клас. Те са записани в общообразователни училища в града.

Спокойната и приветлива среда, добрата материална база, новите специализирани кабинети и високо квалифицирани специалисти дават големи възможности за индивидуална работа според интересите и потребностите на всяко дете.

Обучението в ЦСОП се провежда по достъпен и разбираем за възприемане начин, за да протича учебният процес без затруднения и след приключването му, учениците да са добили трайни познания и увереност в себе си.

Персоналът на ЦСОП се грижи с обич и внимание за всички деца.